Missie en Visie

IMG_1012

Onze missie is professionele musicallessen bereikbaar te maken voor ieder kind. Spelenderwijs nemen we kinderen mee op reis door de rijke fantasiewereld van theater, zang en dans. De leerling traint tijdens de les zijn of haar dansgeheugen, muzikale gehoor en zelfvertrouwen. Ook ontwikkelen ze creatieve en sociale vaardigheden.

Visie
Productiefabriek creëert een veilige leeromgeving. Plezier staat in de lessen centraal. Respect naar anderen en naar de docenten zijn belangrijk voor een veilige leeromgeving. Zo krijgen de leerlingen les in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor persoonlijke aandacht. Hierdoor krijgen leerlingen de ruimte om zich te ontwikkelen in dans, zang en theater.

De docenten hanteren een doorgaande leerlijn met een duidelijke methodiek waarbij de persoonlijke groei van het kind centraal staat. Verder wordt er verwacht dat leerlingen gestructureerd deelnemen aan de musicallessen met als doel discipline aan te leren en kennis over te dragen waardoor de groep en de persoonlijke ontwikkeling niet stil staan.