ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTIEFABRIEK PARTICULIEREN
“We hebben alles over voor een fijne en inspirerende samenwerking!”

1. Aanmelden
Om een cursus te volgen, vul je een aanmeldingsformulier in. Dit kan digitaal via onze site of op een printversie. Van je aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging. Vervolgens worden alle aanmeldingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Ben je jonger dan 18 jaar, dan moet het aanmeldingsformulier worden ondertekend door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Het deelnemen aan de cursus is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen. Je kunt beginnen met de cursus nadat je een bevestiging van ons hebt ontvangen (zie onder ‘Plaatsing’). In een aantal gevallen is het mogelijk tussentijds in te schrijven voor een cursus; je betaalt dan het resterende aantal lessen. Je aanmelding geldt voor het lopende schooljaar of zolang de cursus duurt; voor een volgend schooljaar moet je opnieuw inschrijven.

2. Plaatsing
Na ontvangst van je correct ingevulde aanmeldformulier krijg je zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval één week voor de start van de cursus, een bericht van plaatsing. Voor cursussen die starten in september
2016: als je correct ingevulde formulier voor 1 juli 2016 in ons bezit is, ontvang je in ieder geval vóór de zomervakantie bericht. Als er niet direct plaats is in de door jou gewenste cursus (hij is vol, wordt uitgesteld of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijg je daar uiteraard ook bericht van. We informeren je dan ook over een mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

3. Lestijd en uitval van lessen
Tijdens een lesjaar kunnen binnen een groep niveauverschillen ontstaan. Het is dan wellicht wenselijk om groepen opnieuw in te delen. Daardoor kan de groep, docent of lestijd veranderen. Het kan voorkomen dat de docent (bijvoorbeeld door ziekte) verhinderd is. Uiteraard proberen we te zorgen voor gelijkwaardige vervanging. Als aan het eind van het schooljaar onverhoopt blijkt dat meer lessen door toedoen van het PRODUCTIEFABRIEK niet zijn doorgegaan, zal vanaf de vierde uitgevallen les geld worden terugbetaald (bij een cursus van meer dan 30 lessen). Bij een cursus van 30 lessen of minder wordt elke uitgevallen les ingehaald of terugbetaald. Als je mobiele nummer bekend is, word je per sms geïnformeerd over uitval van een les. Zo niet, zullen we proberen je te bereiken via een ander bij ons bekend nummer of adres.

4. Prijzen
Wijziging van lesgeld kan door PRODUCTIEFABRIEK worden doorgevoerd met ingang van een nieuw schooljaar en geldt voor nieuwe en bestaande cursisten. De aanschaf of huur van instrumenten, bladmuziek, cd ́s, danskleding en materialen is niet inbegrepen bij het lesgeld.

5. Betaling

5.1 Betaling in één keer of in temijnen

Je kunt bij aanmelding kiezen voor betaling in één keer of betaling in drie termijnen.

5.2 Betalingsverplichting

Door aanmelding voor een cursus ben je betalingsplichtig. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totaal verschuldigde lesgeld. Als het lesgeld niet of niet tijdig is betaald, worden € 20,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien na herhaaldelijke aanmaning nog steeds niet aan de betalingsverplichting is voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten en wettelijke rente komen voor rekening van de betalingsplichtige.

6. Kortingen

6.1 Gezinskorting

Je komt in aanmerking voor de gezinskorting van 10% op het lesgeld als twee of meer gezinsleden een cursus van minimaal 30 lessen volgen. Bovendien moet het lesgeld van alle gezinsleden door dezelfde betalingsplichtige (naam, adres en rekeningnummer) worden betaald.

6.2 Zoetermeerpas

Productiefabriek maakt gebruik van de Zoetermeerpas. Zie hier of je in aanmerking komt voor de Zoetermeerpas.

7. Annulering en opzegging

7.1 Voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken

Door middel van je aanmelding bind je je voor de gehele duur van de activiteit. Ook bij voortijdige beëindiging en tussentijds onderbreken blijft je betalingsverplichting voor de volledige prijs bestaan, ongeacht het aantal gevolgde lessen.

8. Privacy
Je gegevens worden vastgelegd in de PRODUCTIEFABRIEK-leerlingenadministratie. Die gegevens worden gebruikt om je te informeren over zaken die van belang zijn voor (de administratie van) je les, de voortgang ervan of een vervolg erop. Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan anderen (derden). Wat betreft het gebruik van digitale media nemen wij de regels in acht van de Telecomwet inzake spamverbod. Het kan voorkomen dat in opdracht van PRODUCTIEFABRIEK beeld- en geluidsopnamen van een les worden gemaakt. Je mag altijd – zonder opgaaf van redenen – je medewerking daaraan weigeren. Indien het lid wenst dat zijn of haar foto niet gepubliceerd wordt dient het lid zelf contact op te nemen met Productiefabriek.Uiteraard zullen we dit respecteren. Leerlingen die meewerken aan een presentatie en bezoekers van openbare evenementen, gaan akkoord met beeld- en geluidsopnamen door of in opdracht van PRODUCTIEFABRIEK. Dit kan zijn tijdens de presentaties, bij repetities, backstage, in en om het CKC & Partners gebouw, Optisport gebouw of het theater. PRODUCTIEFABRIEK mag deze opnamen gebruiken in publicaties van of namens PRODUCTIEFABRIEK, zonder daarvoor enige vergoeding aan je verschuldigd te zijn. PRODUCTIEFABRIEK kan het maken van beeld- en geluidopnamen door derden te allen tijde verbieden tijdens lessen en presentaties.

09. Kledingvoorschriften
Alle leerlingen zijn verplicht de juiste danskleding aan te schaffen. Dit in verband met de veiligheid tijdens lessen en voorstellingen. Is de kleding niet aanwezig bij een voorstelling kan hij/zij niet meedoen.

10. Aansprakelijkheid
PRODUCTIEFABRIEK is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of verlies van eigendommen van leerlingen.

 

logo_positief